ONLINE MUHASEBE | TUNER CİVİR
ANA SAYFA
  HİZMETLERİMİZ
  PRENSİPLERİMİZ
  BİLGİ MERKEZİ
  FAYDALI LİNKLER
  YASAL UYARI
  DANIŞTAY KARARLARI
  EVRAKLAR
  KANUNLAR
  MÜKELLEF HAKLARI
  MUHASEBE STANDARTLARI
  BAK. KURULU KARARLARI
  DIŞ TİCARET MEVZUATI
  ZİYARETÇİ DEFTERİ
 
  EVRAKLAR

SAĞLIK KARNESİ SİGORTALININ KENDİSİ İÇİN
1- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
2- Vizite Kağıdı (90 günlük)
3- 1 Adet Fotoğraf
4- Vukuatlı Nüfus Cüzdanı Örneği

ŞİRKET S.S.K.'YA KAYIT İÇİN
1- Şirket Ana Sözleşmesi VEYA sicil gaz.
2- Vergi Levhası Fotokopisi
3- Şirket Müdürünün Nüfus Cüz. Sureti
4- Şirket Müdürünün İmza Sirküleri
5- Şirket Müdürünün İkametgah Belgesi
(şirket imza sirküsü de olabilir.)
Hepsinin Fotokopileri Yeterli

İÇKİLİ İŞYERİ RUHSATI
-Tapu (Noter Onaylı)
-İskan
-Oda Kaydı
-Numarataj Belgesi (Berlediye'den)
-Emlak Borcu Yoktur (Belediye'den )
-Kira Kontratı (Noter Onaylı)
-Bağ-kur veya SSK Kayıt Belgesi
-2 Adet Fotoğraf
-Şirket Anasözleşmesi
-Şirket İmza Sirküleri
-Vergi Levhası
-1 adet İkametgah
-2 adet Nüfus Cüzdanı Sureti
-Sabıka Kaydı
-Okul veya camiye 100 m uzakta olmalı
-GBT Sorgulaması ( Belediye'den)

YABANCILARIN VERGİ DAİRESİNE KAYDI
1-GELDİĞİ ÜLKEDEN ALACAĞI VERGİ SİCİL
KAYDI
2-DİPLOMA VE SERTİFİKALAR
3-NOTER ONAYLI TÜRKÇE TERCÜMELİ DİPLOMA
SURETİ
4-NOTER ONAYLI TÜRKÇE TERCÜMELİ PASAPORT
SURETİ
5-GEÇERLİ İKAMET TEZKERESİ-EN AZ 6 AYLIK
İKAMET TEZKERESİ İÇİN BULUNDUĞU ÜLKEDEN
KONSOLOSLUĞA BAŞVURU YAPILACAK VEYA
TÜRKİYEDE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE BAŞVURU
YAPILACAK

ANONİM ŞİRKETİ'NİN TİC.ODASINA KAYDI
1- ANASÖZLEŞMELER
2- SAN.VE TİC.İL MÜD. İZİN YAZISI
3- DİLEKÇE
4- KAYIT BEYANNAMESİ
5- TASTİKLİ MESLEK GRUBU BEYANNAMESİ
6- T.S.T.29.MAD. GÖRE TAAHHÜTNAME
7- YÖNETİM KUR. İMZA BEYANNAMESİ (ASLI)
8- ORTAKLARIN NÜFUS CÜZDAN SURETİ (2Adt
RESİMLİ MUHTARDAN VEYA NOTERDEN ONAYLI
9- ORTAKLARIN İKAMETGAH BELGELERİ (2Adt
RESİMLİ MUHTARDAN ONAYLI
10- ORTAKLARIN FOTOĞRAFLARI (2 ADET)
11- ORTAKLARIN SABIKA KAYITLAR
12- 2 ADET TAM KAPAKLI TELLİ DOSYA 

TİCARET ODA VİZE BAŞVURULARI İÇİN BELGE
1. PASAPORT (en az 6 aylık geçerlilik)
2. VERGİ LEVHASI FOT.(NOTERDEN TASTİKLİ)
3. GAYRİMENKUL FOT. (TAPU, VS...VARSA)
4. BANKA HESAP CÜZDANI (HESAP VARSA)
5. DAVETİYE (İŞ BAĞLANTISI GÖSTEREN DAV.
6. ODA KAYIT SURETİ
7. FAALİYET BELGESİ
8. VİZE REFERANS BELGESİ
9. TİCARET SİCİL GAZETESİ
10.VİZE İŞLEM MASRAFI / 20.000.000-TL
11.İMZA SİRKÜLERİ (noterden olacak)
12.VİZE TALEP FORMU (odadan talep edilir
13.1 FOTOGRAF
14.TİCARET ODASI DIŞINDA VARSA,ODA,DERNE
K,VAKIF,VS.KAYIT BELGESİ
15.EŞLER REFAKAT EDİYORSA ŞİRKET ORTAĞI

 

İÇKİLİ YERLER VE KAHV.İÇİN İSTENİLEN BEL
1-TAPU FOTOKOPİSİ(TASTİKLİ TAPU SENEDİ)
2- KİRA KONTRATI (NOTERDEN TASTİKLİ)
3- İKAMETGAH İLMUHABERİ
4- NÜFUS CÜZDAN SURETİ
5- YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ
6- SABIKA KAYDI
7- İMZA SİRKÜSÜ
8- ODA KAYDI BELGESİ
9- VERGİ LEVHASI BELGESİ
10- KAYMAKAMLIKTAN HAVALELİ DİLEKÇE
11- 2 ADET TELLİ DOSYA (YARIM KAPAK)
12- 2 ADET ÖRNEK FİŞİ- 2 ADET POSTA PULU
13- 4 ADET FOTOGRAF
14- PARMAK İZİ SİCİLİ (ASAYİŞ BÜRODAN)
15-BULAŞICI HASTALIKLARI OLMADIĞINA DAİR
UZMAN HEKİMDEN ALINACAK SAĞLIK RAPORU
NOT: ŞİRKET ADINA KAYIT OLUNACAKSA
- RESMİ İLAN GAZETESİ
- YÖNETİM KURULU KARARI TUTANAĞI
- YETKİ BELGESİ MÜD.İÇİN YÖN.KARARI SÜRT

İŞYERİ AÇILIŞINDA GEREKLİ BELGELER
1- İkametgah Senedi (4 Adet)
2- Nüfus Cüzdan Sureti (4 Adet)
3- İmza Sirküleri (4 Adet)
4- Fotograf (3 Adet)
5- Sabıka Kaydı
6- Kira Kontratı
7- Nufus cüzdan Fot. (3 Adet)

SİGORTALININ YURT DIŞI VİZESİ İÇİN
SİGORTALIYA GİDECEĞİ ÜLKEDEN DAVETİYE
VARSA BU DAVETİYE İLE SSK'YA GİDİP
GEREKLİ EVRAKLARI ALABİLİR. DAVETİYE
YOKSA EN SON GİRDİĞİ İŞYERİNDE EN AZ
BİR YIL ÇALIŞMIŞ OLMASI GEREKİR.

YABANCI PERSONEL ÇALIŞ.İZİN BEL.İÇİN
1-DİLEKÇE
2-4 ADET MÜRACAAT FORMU,VESİKALIK FOTOĞ.
3-PASAPORT TÜRKÇE TERCÜME NOTER TASTİKLİ
4-ÖZGEÇMİŞ(DETAYLI OLACAK)NOTER ONAYLI
5-ÖĞRETİM DURUMU(İSPATLAYICI BEL.NOT.ONA
6-MESLEKİ KONUMU(MES.EĞ.GER.NOT.TAST.BEL
7-YABANCI PERSONEL ÇALIŞTIRMA SEBEBİ DET
8-ŞİRKET ANA SÖZLEŞMESİ
9-İMZA SİRKÜLERİ
10-VEKALETNAME
11-VERGİ LEVHASI FOTOKOPİSİ
12-ODA KAYIT SURETİ 
 

SSK DOSYASI (özel Bina) AÇILMASI İÇİN
1- İkametgah Senedi / 1
2- Nüfus Cüzdan Sureti / 1
3- İmza Sirküleri / 1
4- Yapı Ruhsatı Fotokopisi
5- İşyeri Bildirgesi (3 Adet)
6- Ek 11 +İnşaat Ruhsatı

MERKEZİ BAŞKA V.D.OLUP ŞUBE İŞE BAŞLAMA
1- SİCİL TASTİKNAMESİ
2- FAALİYET BELGESİ
3- ANA SÖZLEŞME
4- KİRA KONTRATI
5- KARAR
6- İŞE BAŞLAMA FORMU
ORTAKLARLA İLGİLİ OLAN EVRAKLAR
7- İKAMETGAH
8- NÜFUS CÜZDANI SURETİ
9- İMZA SİRKÜSÜ

SAĞLIK KARNESİ SİGORTALININ EŞİ İÇİN
1- Evlilik Cüzdan Fotokopisi
2- 1 Adet Fotograf
İLAVE OLARAK
3- Sigorta Kartı Fotokopisi
4- Vizite Kağıdı
5- İşe Giriş Bildirgesi Fotokopisi
6- Vukuatlı Nüfuz Cüzdanı Örneği

GÜMRÜK İŞLEMLERİ İÇİN GEREKEN EVR.
1- Ticaret Sicil Gazetesi
2- Oda kayıt Sureti
3- İmza Siküleri
4- Vergi Numarası Yazısı
5- Vergi Dairesinden Mükellef Olduğuna
ait bir yazı alınması
6- Vekaletname

SAĞLIK KARNESİ SİGORTALININ ÇOCUĞU İÇİN
1- Nüfus Cüzdan Fotokopisi
2- 1 Adet Fotograf (6 yaşından büyükler)
İLAVE OLARAK
3- Sigorta Kartı Fotokopisi
4- Vizite Kağıdı
5- İşe Giriş Bildirgesi
6- Vukuatlı Nüfus Cüzdanı Örneği

SSK RAPOR PARASI İÇİN GEREKEN EVRAKLAR
-İŞYERİNDEN SSK'YA HİTABEN SİGORTALININ RAPORLU OLDUĞU TARİHLERDE ÇALIŞMADIĞINA
DAİR YAZI.
-ALINAN RAPOR
-RAPOR TARİHİNDEN ÖNCE 120 GÜNÜ GÖSTERİR
VİZİTE KAĞIDI.
-SİGORTALININ KENDİSİ NÜFUS CÜZDANI İLE
BERABER GİDECEK.

SSK İŞYERİ KAYDI İÇİN GEREKLİ BELGELER
ŞAHISLAR İÇİN
1- 1 Adet İkametgah İlmuhaberi
2- 1 Adet Nüfus Cüzdanı Sureti
3- 1 Adet İmza Sirküsü
4- 1 Adet Vergi Levhası Fotokopisi
5- İşyeri Bildirgesi(3 ADET)
BİLDİRGEYİ VEKALET İLE İMZAYALAYAN KİŞİ
VARSA VEKİLİNDE YUKARIDAKİ EVRAKLARI
TAMAMLANACAKTIR. +EK11

LİMİTED ŞİRKET ŞUBE AÇILIŞINDA İSTENEN 1
1 - TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞUNDAN ONAYLI ANA SÖZLEŞME
2 - KURULUŞUNDAN İTİBAREN ŞUBE AÇILIŞINA KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE TESCİL EDİLEN EVRAKLARDAN VE TİCARET SİCİLİ GAZETELERİNDEN TARİH SIRASINA GÖRE DÜZENLENMİŞ SİCİL MEMURLUĞUNDAN ONAYLI İKİŞER ADET SURET
3 - ŞUBE AÇILIŞI İÇİN T.S.T.55.MADDEYE
GÖRE DÜZENLENMİŞ TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞUNDAN ALINMIŞ BELGE
4 - ŞUBE AÇILIŞINA İLİŞKİN NOTERDEN ONAYLI ÜÇ ADET KARAR SURETİ.BUKARARDA;ŞUBE
ÜNVANI,SERMAYESİ,YETİLİLERİ(İKAMET ADRESLERİ YAZILI OLARAK),ADRESİ VE FAALİYET KONUSU AÇIKÇA BELİRTİLECEK
5 - ŞUBE YETKİLİSİNİN İKİŞER ADET NOTERDEN VEYA MUHTARDAN ONAYLI RESİMLİ NÜFUS CÜZDAN,İKAMETGAH BELGELERİ,SABIKA KAYITLARI, FOTOĞRAFLARI
6 - ŞUBE YETKİLİSİNİN İMZA BEYANNAMELERİ
7 - DİLEKÇE
8 - KAYIT BEYANNAMESİ
9 - İMZALI GRUP LİSTESİ
10 - T.S.T.NÜN 29. MADDESİ UYARINCA
DÜZENLENECEK TAAHHÜTNAME

YABANCI UYRUKLU ŞİR.TİC.ODASI TESCİLİ
-NOTER ONAYLI SÖZLEŞMELER
-TC.UYRUKLU ORTAĞIN ONAYLI İKAMETGAH VE
NÜFUS CÜZDANI ÖRNEĞİ 3 ER ADET 2 FOTOĞ.
-YABANCI UYRUKLU ORTAK GERÇEK KİŞİ İSE:
.Tercüme dedilmiş noter onaylı pasaport
sureti 2 asıl 1 fotokopi,2 adet fotoğraf
-YABANCI ORTAK TÜZEL KİŞİ İSE:
.Tercüme edilmiş apostil,veya konsoloslu
k onaylı faaliyet belgesi aslı veya note
r onaylı tercümesi 1 asıl 1fotokopi
.tercüme edilmiş apostil onaylı sicil
özeti,1 asıl 1 fotokopi,
.Kuruluş işlemlerini yürütecek kişiye ve
rilen tercüme edilmiş apostil veya konso
losluk onaylı vekaletname (iştirak oluna
cak şirket ve bu şirkette kendilerini te
msile yetkili kişi belirtilecek)
.yabancı uyruklu temsilcinin tercüme edi
lmiş noter oneylı pasaport sureti

YABANCILARDA OTURMA İZNİ ALMA
1-NOTER ONAYLI PASAPAORT
2-VARSA GAYRİMENKUL TAPUSU
3-4 ADET FOTOĞRAF
4-HARÇ YATIRILACAK
5-EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ YABANCILAR DAİRE
BAŞKANLIĞINA BAŞVURU YAPILACAK

BAĞ-KUR'LUNUN SAĞLIK KARNESİ İÇİN
1- Geçmişe Dönük 4 Aylık Makbuz
2- Ekstre
3- Maliyeden veya Odadan Tastikli Evrak
4- 1 Adet Fotograf
5- Vukuatlı Nüfus Cüzdanı Örneği
EŞ VE ÇOCUKLAR İÇİN
5- Vukuatlı Nüfus Cüzdanı Örneği
6- Fotograf ( 1 Adet)
7- Kimlik Fotokopisi

İŞİ TERK İŞLEMLERİ
1-İlk olarak faturaları kontrol ederiz.
Belge bilgi formunda yazılı olan fatura
bilgilerinin aynı olması gerekiyor.
2-İşi terk dilekçesini dolduruyoruz.
3-stokta görülen malların çıkışları yapı
lır.
4-Demirbaşların çıkışları yapılır.En son
yazarkasanın faturası kesilir.(%8 kdv)
5-Serbes meslek makbuzu kesilir.
6-Kapanış yaparken KDV yi kontrol ederiz

-Vergi levhası
-Faturalar
-Fatura bilgi formu
-Yazarkasa levlası
-Yazarkasa
-İşi terk dilekçesi

ŞİRKET ADINA TAPU TESCİLİNDE GEREKLİ EVR
- TİCARET SİCİL TASTİKNAMESİ
- ŞİRKET İMZA SİRKÜLERİ
- YETKİ BELGESİ
- ŞİKETİN VERGİ LEVHASI VEYA VERGİ
NUMARASINI GÖSTERİR BELGE
- ŞİRKET MÜDÜRÜNÜN NÜFUS CÜZDAN ÖRNEĞİ
(YABANCI UYRUKLU İSE PASAPORT TERC.)

TİCARET ODASI HİSSE DEVRİ İÇİN BELGE
1- DİLEKÇE
2- HİSSE DEVİR SÖZLEŞMESİ 2 ASIL 1 FOT.
3- ORTAKLAR KURULU KARARI 2 ASIL 1 FOT.
*-*-*-*YENİ ORTAK GİRİYORSA-*-*-*-*-*-
4- SABIKA KAYDI
5- NÜFUS CÜZDANI ÖRNEĞİ 2 ADET
6- İKAMETGAH İLMUHABİRİ 2 ADET
7- FOTOGRAF 3 ADET
8- 71.MADDE(ORTAK BİLDİRİM FORMU)
9- İMZA SİRKÜSÜ 2 ADET

YABANCI ORTAK OLURSA*****
1-FOTOĞRAF 4 ADET
2-PASAPORT FOTOKOPİSİ NOTER ONAYLI
YEMİNLİ TERCÜMELİ
3-NOTERDEN ONAYLI HİSSE DEVİR SÖZLEŞME-

4-KARAR DEFTERİNDE ALINAN KARAR(NOTER
ONAYLI)
5-DİLEKÇE

A.Ş LER İÇİN NEVİ DEĞİŞİKLİĞİ
1 Dilekçe (bağlı olunan vergi dairesi 
belirtilmeli, yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı, vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)
2 Kuruluş bildirim formu (ilgili yerler doldurularak yetkili tarafından imzalanmalıdır (3 nüsha)
3   Noter onaylı ana sözleşme (3 nüsha)
4 Nevi değiştiren şirketin yetkili organ kararı
5 Nevi değiştiren şirketin öz varlık tespiti ile ilgili bilirkişi raporu ve bilirkişi atanmasına ilişkin mahkeme kararı(firma limitet ,kolektif, komandit şirkete dönüşüyorsa YMM raporu ve müşavirin Faaliyet belgesi yeterli)
6 Yetkililerin şirket unvanı altında imza beyannamesi (2 nüsha)
7 Yeni giren ortak varsa nüfus sureti (Noter veya muhtar onaylı - 2 nüsha)
8 Sermaye artırımı var ise tahsil edildi kaşeli ve imzalı banka dekontları (artan sermayenin onbinde dördünün rekabet kurumunun Ziraat Bankası Bilkent Plaza Şubesinde bulunan 5383761-5016 nolu hesaba yatırıldığını gösteren banka dekontu veya bankadan onaylı EFT makbuzu)
9 Oda kayıt beyannamesi (Yetkililerce İmzalanması, ortakların resimleri bulunmalıdır)
10 Taahhütname ( yetkili tarafından imzalanmış olmalıdır)

ANONİM ŞİRKETLERDE GENEL KURUL
 1 Dilekçe
(Şirket kaşesi ile yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)
2 Genel kurul toplantı tutanağı (2 nüsha)
3 Hazirun cetveli 
4 Bakanlık temsilcisi atama yazısı aslı
5 Genel kurulda yönetim kurulu seçimi var ise;Görev taksimi ve şirketin temsil ve ilzamının ne şekilde olacağına dair yönetim kurulu kararı (2 nüsha)tkili olanların şirket unvanı altında düzenlenmiş imza beyannamesi (1 nüsha)
Yönetim kurulu üyeleri ve diğer yetkililerin  nüfus cüzdan suretleri 
(Noter veya muhtar onaylı-1 nüsha) ibraz edilmeli, kararda yeni seçilen yönetim kurulu üyelerinin T.C Kimlik numaraları (yabancı uyrukluların vergi dairelerinden alınacak vergi numaraları) belirtilmelidir.
6 Genel kurul ve yönetim kurulu kararlarında yetkililerin adları kısaltılmadan yazılmalıdır.

ANONİM ŞİRKETLERDE TASFİYE GİRİŞ
      Dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)
   2 Genel kurul toplantı tutanağı (2 nüsha)

 1. 3.       Hazirun cetveli
 2. 4.       Bakanlık temsilcisi atama yazısı aslı
 3. 5.       Tasfiye memurlarının Tasfiye halinde ibaresi ile başlayan şirket unvanı altında düzenlenmiş imza beyannamesi (1 nüsha)
  1. ·          Tasfiyeye girişin tescili sonrasında Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde alacaklılara çağrıya ait ilanın yapılması gereklidir. Bu yapılmadığı takdirde tasfiye süresinin uzaması durumu ortaya çıkmaktadır. Memurluğumuzda bulunan ilan formları  şirket kaşesi ve tasfiye memurunun imzası ile ilana verilmelidi         Tasfiye işlemleri şirket merkezinden farklı bir adreste yürütülecek ise merkez bu adrese nakledilmelidir,kararda adres değişikliği yazılmalı

TASFİYE SONU

   1. Dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)
   2. Genel kurul toplantı tutanağı (2 nüsha)
   3. Hazirun cetveli
   4. Bakanlık temsilcisi atama yazısı aslı
   5. İ.İ.K.nun 44.maddesine istinaden düzenlenmiş 
    mal beyanı (2 nüsha - Şirket kaşesi ile tasfiye memuru tarafından imzalanır).

    1. ·          Tasfiye bilançosunun kabulü ile tasfiye sonuna ait toplantıda evvelce yapılmayan olağan genel kurullar var ise bu dönemlerin de görüşülerek ibra edilmesi gerekmektedir.
    2. ·          Tasfiye bilançosunun kabulü ile tasfiye sonuna ait genel kurul TTK.nun 447.maddesi gereğince alacaklıları 3.defa davetten itibaren bir yıl geçmedikçe toplanamaz.
    3. ·          Ticari defterlerin saklanması yönünde karar alınacak ise"saklanması zorunlu defterler için TTK.68. maddeye göre işlem yapacaktır. " ifadesine yer verilmesi yeterlidir.
 

A.Ş LERDE YÖNETİM KURULU ÜYESİNİN İSTİFASI VE YENİ ATAMA

 1. 1.       Dilekçe
 2. 2.       Yönetim Kurulu Kararı (2 nüsha)
 3. 3.       Yeni atanan üyenin nüfus sureti (Noter veya muhtar onaylı) ibraz edilmeli kararda atanan üyenin T.C Kimlik numarası (Yabancı uyruklu ise vergi dairesinden alınacak vergi numarası) belirtilmelidir.

A.Ş LERDE TEMSİL İLZAM KARAR
1 dilekce yetkililerce ımzalanmalıs     
2.       Yönetim Kurulu Kararı (2 nüsha)
3.       Yetki verilen kişilerin unvan altında imza beyannamesi ibraz edilmeli kararda yetki verilen yönetim kurulu üyesi veya müdürün  T.C Kimlik numarası (Yabancı uyruklu ise vergi dairesinden alınacak vergi numarası) belirtilmelidir.

Limited Şirketler: BİRLEŞME

Birleşme sözleşmesinin onaylanmasına  ilişkin, şirket sermayesinin üçte ikisini oluşturan ortakların olumlu oyu ile alınmış ortaklar kurulu kararının noter onaylı iki sureti,

Birleşen şirketlerin ünvanı altında temsile yetkili kişi/kişilerin imzası bulunan birleşme sözleşmesi,

Bilanço

Birleşme nedeniyle infisah edecek (devir alınan) şirkete/şirketlere ait borçların ne suretle ödeneceğine ilişkin borç beyannamesi,

Anonim Şirketler: BİRLEŞME

Birleşme sözleşmesinin onaylandığına ilBİişkin, şirket sermayesinin en az yarısına sahip olan ortakların ekseriyetiyle alınan genel kurul kararının, iki nüsha tutanağı (birinci toplantıda nisap sağlanamazsa, ikinci toplantıda şirket sermayesinin en az üçte birine sahip olanların ekseriyetiyle karar alınır), hazirun cetveli, Komiser atama yazısı,

Birleşme kararının imtiyazlı payların haklarını ihlal veya bertaraf ettiği durumlarda Türk Kanununun 389.maddesi dikkate alınır.

·          Bilanço

·          Birleşen şirketlerin ünvanı altında temsile yetkili kişi/kişilerin imzası bulunan birleşme sözleşmesi aslı

·          Birleşme nedeniyle infisah edecek (devir alınan) şirkete/şirketlere ait borçların ne suretle ödeneceğine ilişkin 
borç beyannamesi,

NOT: ŞİRKETLER AYNI NEVİ OLUNCA BİRLEŞEBİLİRLER


USD Alis 0.0000 YTL
Satis 0.0000 YTL
EURO Alis 0.0000 YTL
Satis 0.0000 YTL
Mimar Sinan Mah. 1429 Sk. No:2 D:1 Alsancak - IZMIR
Tel : 0(232) 463 86 20
Fax : 0(232) 463 86 52
Gsm: 0(532) 564 22 81
tuner@tunercivir.com
 
2008 SMMM Tuner CİVİR. Tüm hakları saklıdır.